February 19, 2020

Panasonic KX-TG2511FXM Cordless Telephone Instruc Iuni De Utilizare Telefon Digital Fir Model

Panasonic KX-TG2511FXM Cordless Telephone Instruc Iuni De Utilizare Telefon Digital Fir Model - page 1

 

 

 

Instruc

ţ

iuni de utilizare 

Telefon digital f

ă

r

ă

 fir 

Model 

 

KX-TG2511FX

 

KX-TG2512FX

 

KX-TG2513FX 

Sistem digital f

ă

r

ă

 fir de preluare apeluri 

Model 

 

KX-TG2521FX

 

 

 

 

 

 

Modelul prezentat este KX-TG2511. 

 

Înainte de prima utilizare, consulta

ţ

“Preg

ă

tirea”, pagina 10. 

 

 

V

ă

 mul

ţ

umim c

ă

 a

ţ

i cump

ă

rat un produs Panasonic. 

 

V

ă

 rug

ă

m s

ă

 citi

ţ

i aceste instruc

ţ

iuni de utilizare înainte de a folosi aparatul 

ş

i s

ă

 le p

ă

stra

ţ

i pentru 

consult

ă

ri ulterioare. Acest aparat este compatibil cu serviciul de identificare apelant (Caller ID). 

Trebuie s

ă

 v

ă

 abona

ţ

i la serviciul corespunz

ă

tor oferit de furnizorul dumneavoastr

ă

 / societatea de 

servicii telefonice. 

 

Pentru a folosi acest aparat în 

ţ

ara dumneavoastr

ă

, mai întâi modifica

ţ

i setarea de regiune a 

aparatului astfel încât s

ă

 corespund

ă

 

ţă

rii dumneavoastr

ă

 (pagina 22). Schimba

ţ

i limba de 

afi

ş

are a aparatului dup

ă

 necesit

ăţ

i (pagina 13). 

 

(Pentru Cehia 

ş

i Slovacia) 

Acest telefon f

ă

r

ă

 fir se poate utiliza în conformitate cu Licen

ţ

a general

ă

 nr.: VO-R/8/08.2005-23 

(pentru Cehia), VPR-7/2001 (pentru Slovacia). 
      Instruc ţ iuni de utilizare  Telefon digital f ă r ă  fir  Model    KX-TG2511FX   KX-TG2512FX   KX-TG2513FX  Sistem digital f ă r ă  fir de preluare apeluri  Model    KX-TG2521FX             Modelul prezentat este KX-TG2511.    Înainte de prima utilizare, consulta ţ i  “Preg ă tirea”, pagina 10.      V ă  mul ţ umim c ă  a ţ i cump ă rat un produs Panasonic.    V ă  rug ă m s ă  citi ţ i aceste instruc ţ iuni de utilizare înainte de a folosi aparatul  ş i s ă  le p ă stra ţ i pentru  consult ă ri ulterioare. Acest aparat este compatibil cu serviciul de identificare apelant (Caller ID).  Trebuie s ă  v ă  abona ţ i la serviciul corespunz ă tor oferit de furnizorul dumneavoastr ă  / societatea de  servicii

About The Author

Related posts