February 25, 2020

Sharp XG-NV6XE Projector MODELL BRUKSANVISNING Viktig Information Uppstllning

LCD-PROJEKTOR MODELL XG-NV6XE BRUKSANVISNING Viktig information Uppställning & anslutningar T illvägagångssätt Praktiska egenskaper Underhåll & felsökning Bilaga Document Outline Viktig information Viktiga sakerhetsforeskrifter Egenskaper Innehall  Bruksforeskrifter Framtagning av PDF-bruksanvisningar (for Windows och Macintosh) Delarnas benamning Uppstallning & anslutningar Uppstallning av projektorn 1. Medfoljande tillbehor  2. Anslutning av projektorn Tillvagagangssatt Grundlaggande tillvagagangssatt  1. Att sla strommen pa/av 2. Uppstallning av duken 3. Att styra den tradlosa musen med fjarrkontrollen Anvandning av GUI-menyskarmen (grafiskt anvandargranssnitt)  Anvandning av IrCOM for tradlos presentation Val av skarmsprak  Val av videoingangssystem (endast laget VIDEO) 

About The Author

Related posts