June 05, 2020

Monitor S2719DM Regulan S2719DMt Dell Nvod Na Obsluhu Document

Monitor S2719DM Regulan S2719DMt Dell Nvod Na Obsluhu Document - page 1

Model: S2719DM

Regulačný model: S2719DMt

Dell S2719DM 

Návod na obsluhu

Model: S2719DM Regulačný model: S2719DMt Dell S2719DM  Návod na obsluhu Document Outline O monitore  Obsah balenia Vlastnosti výrobku Identifikácia dielov a ovládacích prvkov Technické parametre monitora Plug-and-Play Zásady pre kvalitu a pixle LCD monitora Zostavenie monitora Používanie naklonenia Pripojenie monitora Usporiadanie káblov  Zapnutie monitora Ovládacie‑ prvky na boku panela Používanie ovládacích prvkov na prednom paneli Tlačidlo ‑na prednom paneli Používanie ponuky zobrazenej na obrazovke (OSD) Odstraňovanie porúch Samokontrola Vstavaná diagnostika Obnoviť verziu HDMI Bežné poruchy Špecifické poruchy výrobku Príloha Bezpečnostné pokyny Upozornenia FCC (len pre USA) a ďalšie regulačné informácie Kontaktovanie spoločnosti Dell Zostavenie monitora Pokyny pre údržbu

About The Author

Related posts