June 03, 2020

Electrolux Oven EOA3400AAX EOA3400AOX CS Trouba Nvod Pouit SK Rra Na

Electrolux Oven EOA3400AAX EOA3400AOX CS Trouba Nvod Pouit SK Rra Na - page 1

EOA3400AAX

EOA3400AOX

CS

Trouba

Návod k použití

2

SK

Rúra

Návod na používanie

30

EOA3400AAX EOA3400AOX CS Trouba Návod k použití 2 SK Rúra Návod na používanie 30 Document Outline OBSAH 1.  BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2.1 Instalace 2.2 Připojení k elektrické síti 2.3 Použití spotřebiče 2.4 Čištění a údržba 2.5 Vnitřní osvětlení 2.6 Obsluha 2.7 Likvidace 3. POPIS SPOTŘEBIČE 3.1 Celkový pohled 3.2 Příslušenství 4. OVLÁDACÍ PANEL 4.1 Tlačítka 4.2 Displej 5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 5.1 První čištění 5.2 Předehřátí 6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ 6.1 Nastavení pečicí funkce 6.2 Pečicí funkce 7. FUNKCE HODIN 7.1 Tabulka funkcí hodin 7.2 Nastavení času. Změna času 7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ 7.4 Nastavení funkce

About The Author

Related posts