June 05, 2020

Panasonic HX-WA20 Digital Camera Strona Przed Rozpoczciem Uytkowania Prosimy Dokadnie

Panasonic HX-WA20 Digital Camera Strona Przed Rozpoczciem Uytkowania Prosimy Dokadnie - page 64

- 64 -

l

Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od ustawionego

trybu pracy (nagrywanie, odtwarzanie).

Wejdź do menu.

Informacje na ten temat znajdują się na str. 

42

.

Wybór typu i głośność dźwięku towarzyszących obsłudze urządzenia.

Podstawy

Korzystanie z ekranu menu

[MENU]: 

,

 

 

lub

 

żądana funkcja

OPTION MENU 

1 (Menu funkcji 1)

[CLOCK SET

] (Ustawianie zegara)

[ALERT SOUND

] (Sygnał powiadomienia)

[TURN ON/OFF]:

[RECORD BEEP]:

[SHUTTER]:

Dźwięk emitowany po naciśnięciu przycisku        ([WYŁ.]/[A]/[B]/[C]/[D]).

[KEY SW]:

Dźwięk emitowany przy naciskaniu przycisków (przycisku S

ET, 

MENU 

itp.) ([WYŁ.]/[A]/[B]/[C]/[D]).

  

[OPERATION VOL]:

[ALL OFF]/[OPERATION SOUNDS ON]:

Włączanie/wyłączanie wszystkich dźwięków obsługi.

1

2

3

1

Ustawienie dźwięku emitowanego przy włączeniu/wyłączeniu 

urządzenia ([WŁ.]/[WYŁ.]).

Dźwięk emitowany przy włączeniu/wyłączeniu nagrywania 

([WŁ.]/[WYŁ.]).

Ustawienie głośności dźwięków emitowanych podczas obsługi 

(od [1] do [7]).
– 64 – l Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od ustawionego trybu pracy (nagrywanie, odtwarzanie). Wejdź do menu. Informacje na ten temat znajdują się na str.  42 . Wybór typu i głośność dźwięku towarzyszących obsłudze urządzenia. Podstawy Korzystanie z ekranu menu [MENU]:  ,     lub    żądana funkcja OPTION MENU  1 (Menu funkcji 1) [CLOCK SET ] (Ustawianie zegara) [ALERT SOUND ] (Sygnał powiadomienia) [TURN ON/OFF]: [RECORD BEEP]: [SHUTTER]: Dźwięk emitowany po naciśnięciu przycisku        ([WYŁ.]/[A]/[B]/[C]/[D]). [KEY SW]: Dźwięk emitowany przy naciskaniu przycisków (przycisku S ET,  MENU  itp.) ([WYŁ.]/[A]/[B]/[C]/[D]).    [OPERATION VOL]: [ALL OFF]/[OPERATION SOUNDS ON]: Włączanie/wyłączanie wszystkich

About The Author

Related posts